Vidět svět krásnější

21. Kongres České vitreoretinální společnosti

Ve dnech 24 .11. – 26.11. se v Mikulově konal kongres ČVRS21-22, jehož se zúčastnila i naše lékařka MUDr. Starzyk Pavla.

Tématem byla léčba VPMD (věkem podmíněná makulární degenerace) včetně zařazení nové látky na léčbu. Doporučení a postupy ohledně léčby diabetické retinopatie.