Vidět svět krásnější

GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Děkujeme Vám za využívání služeb našich webových stránek www.oftal.cz. Správcem Vašich osobních údajů je Oční klinika Oftal s.r.o., IČ 18826881, sídlo Glocova 257/14, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

A. Subjekt údajů vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů v následujícím rozsahu:

 1. Za účelem jednání o poskytnutí zdravotních či jiných služeb v rámci kontaktního formuláře
  a) jméno, příjmení, e-mail, telefon,
  b) typ zdravotních potíží, předmět požadované zdravotní péče
  Zpracování bude prováděno po dobu 3 měsíců ode dne udělení souhlasu, pokud nedojde k uzavření smlouvy o poskytnutí zdravotních služeb
 2. Za účelem jednání o poskytnutí zdravotních či jiných služeb v rámci fyzické návštěvy kliniky Oftal

a) titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, zdravotní pojišťovna
b) typ oční vady, provedený typ úkonů zdravotní péče

 1. Za účelem poskytnutí reference o provedených úkonech a službách
  a) titul, jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefon, rok narození, fotografie, povolání
  b) typ oční vady, provedený typ úkonů zdravotní péče
  Zpracování bude prováděno po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu
 2. Za účelem správného fungování webových stránek měření návštěvnosti a reklamních služeb při užívání webové prezentace společnosti
  a) technické cookies
  b) cookies za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik (služba Google Analytics)
  c) reklamní cookies společností Google Inc. a Seznam.cz v systémech Google Adwords a Sklik
  Zpracování bude prováděno po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Funkcionalita a kompatibilita webových stránek může být při neaktivních cookies omezená

B. Za zpracování údajů mají odpovědnost následující subjekty (správci):

Oční klinika Oftal s.r.o., IČ 18826881, sídlo Glocova 257/14, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

Kontaktní osoba: Ing. Gustav Kalandřík – jednatel Oftal oční klinika s.r.o., Nové sady 25, 602 00 Brno, mail: kalandrik@oftal.cz

C. Shora uvedené údaje mohou být poskytnuty následujícím subjektům za účelem jejich dalšího zpracování (zpracovatelé) :
– Externí dodavatel informačního systému
– Externí dodavatele technické podpory

E. Dle nařízení GDPR máte jako subjekt, o kterém jsou údaje zpracovávány následující práva.

a) právo na poskytnutí informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány
b) právo na přístup k těmto údajům, právo na aktualizaci a opravu osobních údajů
c) právo na přenositelnost zpracovávaných údajů k jinému správci
d) právo žádat omezení zpracování či výmaz údajů
e) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením

F. Poskytnutý souhlas lze kdykoliv odvolat následujícím způsobem:
a) prostřednictvím e-mailového sdělení na adresu kontaktní osoby
b) prostřednictvím listinného sdělení zaslaného na adresu správce