Vidět svět krásnější

Ambulance pro dospělé

Ambulance pro dospělé

Zajišťujeme komplexní služby očního lékaře. Zaměřujeme se na prevenci, která je hrazená zdravotní pojišťovnou, provádíme specializované chirurgické zákroky a v neposlední řadě nabízíme i širokou škálu estetických výkonů v rámci našeho centra estetické chirurgie.

Na vstupní prohlídce je probrána celková rodinná anamnéza nejbližších příbuzných, informace o aktuálních potížích, vadách zraku, či operacích. Součástí je také vyšetření na refraktometru (změření dioptrií), měření na bezkontaktním tonometru (změření nitroočního tlaku). Součástí vstupní prohlídky je vyšetření na perimetru a placené OCT vyšetření.

Z pohledu pacienta jsou všechna vyšetření nebolestivá, komfortní, rychlá a výsledky jsou ihned k dispozici.

U některých vyšetření je pravděpodobné, že pacient bude rozkapaný kapkami na rozšíření zorniček, což znamená snížení zrakové ostrosti na 2-4 hodiny. U každého pacienta se tato skutečnost může lišit. V daném případě je pacient upozorněn a je mu doporučeno, aby měl s sebou doprovod a neřídit motorové vozidlo.

Nezapomeňte si na vyšetření přinést:

  • brýle, které běžně nosíte
  • přehled léků, které běžně užíváte
  • kartičku zdravotní pojišťovny
  • doporučení od svého očního lékaře, není to však nutností

V rámci kompletního vyšetření provádíme i další měření na nejmodernějších přístrojích.

Vyšetření

Pachymetrie

K tomuto vyšetření se používá speciální přístroj pachymetr. Jedná se o vyšetření, díky kterému
zjistíme tloušťku rohovky (stejně jako u OCT vyšetření) a zároveň nám pomáhá při určení
některých očních onemocnění.

Topografie

Je metoda vyšetření, která dokáže podrobně vyšetřit parametry rohovky. Analyzuje hloubku
přední komory, denzitu (optickou hustotu) čočky či komorový úhel. Změří jak tloušťku rohovky samotné, tak dokáže vytvořit i její 3D obraz.

Perimetrie

edná se o vyšetření, které měří kvantitativně a kvalitativně rozsah zorného pole. Tímto
vyšetřením se zjistí skutečný rozsah toho, co pacient vidí, zda nedochází k výpadkům či
omezením v zorném poli.

Endotel

Jedná se o vnitřní vrstvu buněk v rohovce, které jsou zodpovědné za průhlednost rohovky a
také její výživu. Endotelový mikroskop změří jejich počet, kvalitu a též samotnou strukturu.

OCT vyšetření

Jedná se o vyšetření na přístroji OCT – Heidelberg Spectralis. Optická
koherentní tomografie je neinvazivní, nekontaktní, transpupilární zobrazovací diagnostická
metoda, která umožňuje provést a znázornit řezy sítnicí s vysokou rozlišovací schopností.