Vidět svět krásnější

Laserová operace očí

laserová operace očí

Používáme laserovou technologii a diagnostiku nejvyšší úrovně, upřednostňujeme nejlepší excimelaserovou technologii bez kontaktu s okem a bez zásahu do vnitřních struktur oka.

Oční vady řešitelné laserovou operací

Odstraňujeme oční vady jako je krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus s možností individualizovaného programu (corneal wavefront analyzer). Tato metoda umožňuje zákrok bezpečně zopakovat v budoucnu.

O vhodnosti laserové operace očí rozhoduje lékař na základě předoperačního vyšetření.

Pro koho je operace vhodná

Optimální věk pro laserovou operaci očí je v rozmezí 20-45 let. Může odstranit nutnost nošení brýlí nebo kontaktních čoček na dálku u pacientů starších 18 let s ustálenou, již nenarůstající vadou.

Pro koho není operace vhodná

Lze obecně říci, že laserová operace očí vhodná není pro osoby mladší 18 let, ale hlavně pro pacienty s nestabilní dioptrickou vadou. Druhou obecnou podmínkou k operaci je nepřítomnost vážnějších očních chorob. Problematické hojení může nastat u jedinců se sníženou tvorbou slz nebo s jinými dalšími závažnějšími očními chorobami jako např. autoimunitní onemocnění.

Limity pro odstranění brýlí

Limitující faktor tvoří tloušťka rohovky. Tu je možné snížit o přibližně o polovinu
její původní tloušťky. Případný opakovaný zákrok se provádí nejdříve za 6 až 12
měsíců a je bezplatný.

Průběh laserové operace očí

Vstupní vyšetření před operací

Během předoperačního vyšetření se provádí měření dioptrií, nitroočního tlaku a za pomocí speciálního přístroje také diagnostika předního segmentu oka. Následuje konzultace s lékařem, kde se změří brýle, stanoví korekce, vyšetří oční pozadí a také změří tloušťka rohovky.

Upozorňujeme, že 7 dní před vyšetřením a 7 dní před operací není možné nosit kontaktní čočky, neboť se tím může měnit zakřivení rohovky a to tak, že by mohlo být negativně ovlivněno vyšetření i samotný výkon.

Dále prosíme pacienty, aby v den vyšetření nepoužívali parfémy, jakoukoliv kosmetiku či krémy a vynechali líčení v obličejové části (z důvodu možných negativních vlivů na průběh vyšetření). Při předoperačním vyšetření dojde k rozkapání kapkami na rozšíření zorniček, což znamená snížení zrakové ostrosti na 2-4 hodiny. U každého pacienta se tato skutečnost může lišit. V daném případě je doporučeno mít s sebou doprovod a neřídit motorové vozidlo.

V den operačního zákroku

 • najíst se, napít a vzít si případné léky. Není třeba držet dietu. Jedná se o ambulantní zákrok.
 • dostanete informace o průběhu operace
 • dojde k podrobnému vysvětlení pooperační péče včetně užívání všech léčiv a kapek v domácím prostředí a ošetření očí po operaci
 • je vhodné zanechat doma všechny šperky – řetízky, náramky, hodinky či náušnice

 

Průběh zákroku

Samotný zákrok trvá jen pár minut. Provádí se ambulantně v lokální anestezii za pomocí kapek. Je bezbolestný a po operaci pacient odchází domů.

Celková doba strávená na klinice činí cca 2-4 hodiny.

Režim po operaci

Je nutný doprovod a odvoz nejlépe autem. Vhodná je i domácí asistence druhé osoby po dobu nezbytně nutnou k rekonvalescenci. Doporučujeme klientům, aby v klidu domova po operaci odpočívali, pokusili se prospat, a využili doznívání působení anestetik. Po jejich odeznění (cca 2-5 hodin po operaci) je možné začít pociťovat mírné pálení čí řezání, podobné přítomnosti cizího tělesa v oku. Všechny tyto nepříjemnosti lze tlumit běžně dostupnými analgetiky. 

Rekonvalescence

První týden se nedoporučuje plavání, posilování, těžší fyzická zátěž, je potřeba si oči chránit před úrazem a nemnout je. Žádná další omezení nejsou nutná.

Velká většina pacientů může druhý až pátý den po laserové operaci očí nastoupit do práce. Těm, kteří pracují v prostředí pro hojení oka nevhodném (práce s počítačem, řízení auta, prach, páry, průvan, chlad, kouř), doporučujeme zajistit si alespoň na několik dní pracovní volno či dovolenou, až do dosažení dostatečné zrakové pohody pro práci.

Běžné činnosti se dají vykonávat bez problémů, každý pacient vše koriguje podle toho, jak se cítí. Oči však můžou být po operaci citlivější na světlo, může se dostavovat pocit únavy.

Doplňující informace

Současné technologie používané pro refrakční laserové operace očí jsou směřovány k takzvané individualizované laserové fotoablaci.

Dnes víme, že oko kromě dosud známých sferických (krátkozrakost a dalekozrakost) a cylindrických (astigmatismy) refrakčních vad vykazuje ještě řadu dalších, kterým říkáme aberace vyšších řádů. Ty představují zhruba 10-20 % všech vad a jsou zjistitelné poměrně složitými metodami, jako jsou aberometrie a wawefront analýza.

Výsledek těchto měření je dnešní technika schopna přenést přímo do laserového přístroje a ten potom provede laserovou ablaci „na míru“ pacientova oka přímo během operace očí.

Operace je prováděna za účelem odstranění refrakčních vad oka využívá úpravu tvaru rohovky oka a tím změnu její optické mohutnosti (lomivosti). Pomocí excimerového laseru dokážeme během laserové operace očí rychle, spolehlivě, bezpečně a bezbolestně odstranit krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus.

Excimerový laser AMARIS německé firmy Schwind se vyznačuje parametry, které mu dávají špičkovou úroveň.

 • optimální výkon je dán laserovými parametry jako je frekvence, energie, laserový profil, kvalita ablační zóny
 • vysokou bezpečnost garantuje kvalita matematického algoritmu, individualizovaný přístup, standardizace operace eliminace všech vlivů, které nelze mít pod kontrolou
 • přesnost je zajištěna kompenzací translačních a rotačních pohybů oka a cyklotorze a kompenzací změny polohy středu zornice
 • reálná frekvence 500 HZ se dvěma energetickými hladinami umožňuje minimální dobu ablace s maximální přesností
 • průměr svazku je 0,54 mm ve spojení se super gaussovským profilem laserového paprsku zajišťuje mimořádně hladkou ablaci
 • vysoká frekvence laserových pulzů s kombinaci se dvěma energetickými úrovněmi zaručuje mimořádnou rychlost zákroku, a to konkrétně < 2,5 sekundy na 1 dioptrii se současným zachováním extrémní přesnosti
 • součástí laseru je bezpečnostní systém eye tracking jehož frekvence snímací kamery je 1050 HZ. Systém při zákroku zajišťuje kontrolu všech pohybů oka – rotačních, translačních i cyklotorzních, současně i detekci zornice a limbu

Více informací můžete nalézt na stránkách www.eye-tech-solutions.com

 

Laserová operace očí je obecný název pro operace očí s použitím laserového přístroje. Existuje několik metod laserové operace očí. Nejčastějšími metodami jsou:

 • laserová operace očí metodou PRK
 • laserová operace očí metodou LASIK
 • laserová operace očí metodou Epi-LASIK
 • laserová operace očí metodou No Touch Trans PRK

Laserová operace očí metodou PRK

Laserová operaci očí metodou PRK (fotorefraktivní keratectomie) probíhá tak, že paprsek působí na vlastní stroma rohovky po předchozím odstranění vrstvy epiteliálního krytu. Ten se po zákroku musí pacientovi na rohovce obnovit – možné je srovnání s odřenou kůží, která se po poranění postupně vrátí do původního stavu. Přechodně může tvorbou jizvičky způsobit určité problémy, v zásadě však nemůže dojít k závažnějším komplikacím. Podobně hojení epitelu rohovky, jež je analogií kůže jinde na těle, může po zákroku proběhnout naprosto bezproblémově a v časovém horizontu řádově hodin, někdy se však epitel může hojit několik dní a může se v něm vytvořit větší či menší jizvička, která přechodně vidění zhoršuje. Po operaci očí může být pacientovi oko kryto kontaktní čočkou. Mrkání přes ni je samozřejmě příjemnější než mrkání přes rohovku s hojícím se defektem epitelu. Nicméně z našich letitých zkušeností vyplývá, že pod čočkou se epitel, který „dýchá“ vzdušný kyslík, logicky hojí pomaleji a ne tak kvalitně, jako když mu v přísunu kyslíku potřebného k regeneraci nic nebrání. Proto již léta naši pacienti po zákroku používají epitelizační oční gel, který jednak zlepšuje podmínky pro hojení a současně usnadňuje mrkání a pohyby oka, neboť snižuje tření povrch rohovky a víček o sebe.

Laserová operace očí metodou LASIK

Kvůli snížení bolestivosti laserové operace očí a zkrácení doby hojení rohovky byla vyvinuta metoda LASIK. Ta spočívá v tom, že nejprve je z rohovky mikrokeratomem částečně seříznuta lamela o tloušťce cca 100-130 mikronů, obsahující epitel a část předního stromatu rohovky (průměrná síla rohovky je 0,550 µm), potom je stejným způsobem jako u PRK na zbylém stromatu provedena ablace potřebné tloušťky stromatu a nakonec je lamela přiložena zpět na původní místo a rohovka kryta kontaktní čočkou. Pokud dojde ke správnému a bezchybnému seříznutí rohovkové lamely a stejně tak k jejímu zpětnému přiložení na původní místo, pacient bude pravděpodobně méně obtěžován pooperačním řezáním v oku a rovněž kvalita jeho vidění může poněkud dříve dosahovat požadovaných hodnot, bez rizika tvorby jizvičky na rohovce. Metoda LASIK byla původně vyvinuta pro zákroky, u nichž se počítalo s odstraněním větších vad bez rizika jizvení, ale nakonec se ukázalo, že právě pro tyto vady je limitující tloušťka rohovky po odstranění lamely. Ta totiž mnohdy už odstranění vysoké vady nedovoluje. Nehledě na to, že při nedokonalém odříznutí lamely není možno v zákroku pokračovat nebo při totálním oddělení lamely je nutno ji fixovat na původní místo několika jemnými stehy. Potom mohou nastat komplikace tím, že se lamela nepřihojí přesně na své původní místo a nerovnost rohovky pak způsobí jen stěží korigovatelný nepravidelný astigmatismus.

Laserová operace očí metodou EPI LASIK

Vyvíjejí se však neustále další a další metody laserové operace očí jako např. Epi LASIK – zde je z rohovky během operace odstraněna lamela epitelu přesným tupým separátorem podobně jako u LASIK, při němž je stejně jako u LASIKU mikrokeratomem seříznuta stromální lamela, ale jen cca 30 mikronů tenká.

Laserová operace očí metodou NO TOUCH TRANS PRK

V posledním období, díky vývoji laserových technologií, se začíná prosazovat metoda No Touch Trans PRK (bezkontaktní metoda, kdy se oka nedotkne v průběhu zákroku žádný nástroj). Metoda vyžaduje extrémně rychlý laser se speciální technologií (například AMARIS od firmy Schwind). Maximální bezpečnost, rychlost, rychlejší rekonvalescence a skutečnost, že se jedná o nejméně invazivní metodu jsou nejpodstatnější atributy podporující její používání.

Závěrem

Na základě výše uvedených informací lze jednoduše vyhodnotit, že se na naší oční klinice z důvodu vysoké bezpečnosti a vynikajících výsledků nejčastěji věnujeme nejmodernější metodě určené k řešení očních vad pomocí laserové operace, a to konkrétně metodou No touch trans PRK.