Vidět svět krásnější

Operace šedého zákalu

Šedý zákal - obrázek

Šedý zákal (katarakta) je onemocnění, kdy dochází k postupnému zkalení čočky. Průnik světla dopadajícího na sítnici je omezen a dochází tak ke zhoršení zrakových funkcí. Při tomto onemocnění je jedinou, velice účinnou a možnou léčbou léčba chirurgická, kdy dochází k náhradě zkalené čočky za nitrooční čočku umělou.

Výskyt

K onemocnění dochází přibližně po 60 roce věku, kdy postihuje až 50% lidské populace, není však výjimkou u mladších pacientů. Některé typy šedého zákalu mohou být způsobeny užíváním léků (kortikosteroidů, fenotiazinů, či miotik), mechanickým poraněním (úrazem) nebo elektromagentickým vlněním (UV zářením, RTG paprsky).

Příznaky

Základním projevem je rozostřené vidění, které je způsobené tím, že dochází k metabolickým změnám uvnitř čočky. Dochází nejprve ke zkalení okraje a následně i optické části čočky. Tyto změny způsobují poruchy průchodu světla. Nastane zde efekt, který je podobný tomu, jako když prochází světlo tzv. mléčným sklem, a proto nevidíme ostře, jako skrz čiré sklo.

Dalšími příznaky jsou:

 • nepříjemné oslňování a citlivost na silnější světlo (např. sluneční) či oslňování při řízení v noci
 • pocit jiné intenzity a odstínu barev
 • při pohledu jedním okem se může objevit zdvojené až ztrojené vidění

Prevence

Šedý zákal se nedá zastavit ani zpomalit jakoukoliv terapeutickou intervencí. Bohužel neexistují žádné medikamenty ani kapky, které by jej pomáhaly odstranit. Zde platí obecné pravidlo – čím dříve pacient přijde, tím lépe a jedinou možností je operace.

Průběh operace šedého zákalu

Vstupní vyšetření před operací

Na předoperačním vyšetření se rozhodne, zda jste vhodný adept na operaci šedého zákalu. Lékař Vám doporučí nejvhodnější čočku vzhledem k Vašim preferencím na vidění. Je třeba počítat s tím, že samotné předoperační vyšetření trvá minimálně dvě hodiny.

Na vyšetření si nezapomeňte přinést:

 • brýle, které běžně nosíte
 • přehled léků, které běžně užíváte
 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • doporučení od svého očního lékaře, není to však nutností

Při předoperačním vyšetření budete rozkapáni, což znamená snížení zrakové ostrosti na 2-4 hodiny. U každého pacienta se tato skutečnost může lišit. V daném případě je doporučeno mít s sebou doprovod a neřídit motorové
vozidlo.

 

V den operačního zákroku

 • najíst se, napít a vzít si případné léky. Není třeba držet žádnou dietu. Jedná se o ambulantní zákrok.
 • nemalovat si obličej žádnou dekorativní kosmetikou a vyhnout se aplikaci hydratačního krému
 • zanechat doma všechny šperky – řetízky, náramky, hodinky či náušnice
 • celková doba strávená na klinice činí cca 2-3 hodiny, která mimo jiné zahrnuje kapání anestetický kapek na rohovku a spojivku, čímž dochází ke znecitlivění oka
 • samotný zákrok trvá 15-20 minut a pacient odchází se zalepeným okem
 • po operaci je zakázáno řízení motorových vozidel

Operace je prováděná nejčastěji metodou fakoemulzifikace pomocí ultrazvuku. Zkalené jádro čočky se odstraňuje rozmělněním jádra čočky speciálním ultrazvukem a odsátím čočkových hmot. Do zbylého průhledného čočkového pouzdra, které v oku zůstává se vkládá umělá nitrooční čočka. Ostré vidění je prakticky ihned po operaci. Celá operace se provádí velmi malým operačním řezem (2 mm) umístěným pod horním víčkem. Výhodou malé rány je její samouzavření bez nutnosti šití.

Po operaci

K definitivní stabilizaci zraku dochází většinou do měsíce po operaci. Po této době je již pravděpodobné, že můžete mít předepsané nové brýle. Pro zdárný průběh rekonvalescence je velmi důležité dodržovat režim kapání předepsaných kapek, ale mimo jiné také po dobu minimálně 4 týdnů se vyvarovat:

 • nadměrné fyzické námaze – nezvedat a nenosit těžké věci
 • nepředklánět se
 • nemnout si oči a chránit je před úrazem
 • neprovádět prudké pohyby
 • vyhnout se plavání v bazénu
 • nenavštěvovat saunu
 • nenasazovat kontaktní čočky
 • dodržovat termín kontrol stanovených lékařem

U porušení výše uvedených skutečností může dojít ke zvýšení nitroočního tlaku a následnému „vytlačení“ (posunu) umělé čočky z pouzdra, což vede k nevratnému kroku.