Vidět svět krásnější

Nelaserová operace očí

Stanovení vhodné metody je základ

Vhodná metoda odstranění dioptrií se volí na základě věku, typu a výše dioptrií, individuální anatomie oka a samozřejmě přání pacienta. Naší snahou je najít pro každého optimální možné řešení. Nelaserové operace očí se provádí v rámci tzv. nitrooční operace, která spočívá především v implantaci umělých nitroočních čoček

K čemu se nelaserová operace očí využívá

Zjednodušeně řečeno, nelaserová operace očí pomáhá odstraňovat brýle. Pokud celodenní nošení dioptrických brýlí člověka obtěžuje, nebo je dokonce v průběhu dne musí dokonce střídat – např. musí měnit brýle na čtení, na televizi, do dálky…, není lepší řešení, než podstoupit operaci očí.

Nitrooční operace

Nitrooční operace jsou založeny na implantaci umělé nitrooční čočky přímo do oka. Rozlišujeme metodu operace očí nazývanou refrakční lensektomie, která je vhodná pro pacienty nad 40 let a metodu implantace fakické nitrooční čočky. K té přistupujeme v zásadě u mladších klientů.

Implantovatelné čočky jsou jemné umělé čočky vyvinuté a uzpůsobené k trvalému umístění uvnitř oka. Čočky jsou vyrobeny z biokompatibilního materiálu – což znamená, že jsou tělem dobře přijímány a nevyžadují žádnou péči či údržbu.
Důležité je říci, že u standardních a nadstandardních čoček se materiál prakticky neliší. Liší se pouze svými optickými vlastnostmi, které zlepšují pacientovu nezávislost na brýlích.

Refrakční lensektomie

Jedná se o operativní zákrok, při kterém se přirozená čočka během operace nahradí čočkou umělou s odpovídajícími dioptriemi. Umělé čočky mohou odstranit dioptrie jednak na jednu i více vzdáleností. 

Výhody refrakční lensektomie

• vysoká přesnost výsledku u velmi vysokých vad
• dochází k rychlé stabilizaci zrakových funkcí
• minimální míra přechodných nežádoucích projevů
• může být kombinována s laserovou technikou
• odstraňuje do budoucna nutnost operace šedého zákalu

Implantace fakické nitrooční čočky

V případě využití této metody se původní čočka neodstraňuje, naopak, zůstává přirozeně zachována, a je k ní přidána ještě jedna čočka navíc. Díky tomu dojde k odstranění dioptrií, pacient vidí ostře, a akomodace vlastní čočky zůstane, což je velkou výhodou. Fakické čočky mohou pomoci například lidem, které trápí špatné vidění na dálku nebo na blízko a není bezpečné jejich vadu řešit laserem. Jde o jemné umělé čočky vyvinuté a uzpůsobené k tomu, aby mohly být v oku umístěné natrvalo a obnova zraku je velice rychlá. Již první den po operaci lze očekávat velmi dobré vidění.

Výhody implantace fakické čočky

• velká přesnost výsledku i u velmi vysokých vad
• po zákroku dochází k rychlé obnově zrakových funkcí
• centrální oblast rohovky je zákrokem nedotčena
• metoda má minimální míru přechodných nežádoucích projevů
• může být kombinována s laserovou refrakční chirurgií
• zákrok je reversibilní – oko může být uvedeno do původního stavu

Standardní typy nitroočních čoček se implantují bez doplatku.

Monofokální (jednoohniskové) nitrooční čočky

Po implantaci tohoto typu čočky pacient vidí bez brýlí na jednu vzdálenost (buď na dálku nebo na blízko dle jeho přání) a na druhou vzdálenost je pro ostré vidění potřeba brýlové korekce.

Nadstandardní typy nitroočních čoček se implantují s doplatkem. Výše doplatku závisí od konkrétního typu implantované čočky.

Monofokální čočka se speciálními vlastnostmi

Asferická, zlepšující noční vidění. Má ochranný vliv na sítnici. Žluté zbarvení nitrooční čočky s ochranným filtrem proti modrému spektru UV záření.

Monofokální torická čočka

Upravuje i astigmatickou vadu zraku.

Multifokální (víceohniskové) nitrooční čočky

Bifokální a trifokální – po implantaci těchto nitroočních čoček pacient může vidět ostře na blízko i do dálky i na střední vzdálenosti, a to bez použití brýlí.

Torické varianty multifokálních nitroočních čoček

Umožňují korekci astigmatizmu (odstranění cylindrických dioptrií).

Iris claw nitrooční čočky

Čočky vhodné pro afakické pacienty (pacienti bez vlastní nitrooční čočky). Implantují se do přední komory oční a fixují se o duhovku.

Fakické nitrooční čočky

Jsou vhodné především pro refrakční operace, při implantaci přirozená čočka v oku zůstává a do přední nebo zadní komory oční se implantuje další umělá čočka korigující zrakovou vadu. Tato technika umožňuje zachovat vlastní čočku pacienta. Fakické nitrooční čočky jsou určeny především pro pacienty do 40 let věku, kteří mají zachovanou zaostřovací schopnost (akomodaci) vlastní čočky.

Add-On čočky

Add On čočka je během krátké operace vložena do tzv. ciliárního sulcu, a je přidána k již voperované klasické čočce.

Po operaci katarakty (šedého zákalu) tato čočka nabízí korekci neočekávaných a nežádoucích vlivů, které negativně ovlivňují vidění.
Dále umožňuje korekci zbytkových refrakčních vad po implantaci první nitrooční čočky.

Rohovkové refrakční výkony

Odstranění astigmatismu

S astigmatismem dokážeme bojovat různými způsoby. Pro všechny druhy pravidelných astigmatismů a lehké sférické vady je určen chirurgický zákrok s názvem astigmatická keratotomie. Pomocí této metody dokážeme odstranit astigmatismus do 2-3 cylindrických dioptrií.

Jak chirurgický zákrok probíhá

Při operaci očí se pomocí diamantového nože dle tloušťky rohovky a dle rohovkového zakřivení v jednotlivých meridiánech provádí obloukovitý nebo přímý řez rohovkou ve vzdálenosti 3-5 mm od centra rohovky. Při hojení rohovky se změní její tvar a tak se upraví dioptrické hodnoty oka.

Nářezy oční rohovky mikrometrickým diamantovým nožem během operace očí oplošťujeme oční rohovku v nejstrmější rovině a vyklenujeme v rovině ploché. Nářezy se provádějí kolmo na oční rohovku do cca 90% její tloušťky. Délka nářezů a jejich vzdálenost od centra oční rohovky určuje počet cylindrických dioptrií výsledného efektu.