Vidět svět krásnější

Jaké jsou příznaky šedého zákalu?

Základním projevem šedého zákalu je rozostřené vidění, které je způsobené tím, že dochází k metabolickým změnám uvnitř čočky. Dochází nejprve ke zkalení okraje a následně i optické části čočky. Tyto změny způsobují poruchy průchodu světla. Nastane zde efekt, který je podobný tomu, jako když prochází světlo tzv. mléčným sklem, a proto nevidíme ostře, jako skrz čiré sklo.

Dalšími příznaky jsou:

  • nepříjemné oslňování a citlivost na silnější světlo (např. sluneční) či oslňování při řízení v noci
  • pocit jiné intenzity a odstínu barev
  • při pohledu jedním okem se může objevit zdvojené až ztrojené vidění