Vidět svět krásnější

XXXI. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

Dne 21.- 23. 9. 2023 se naši lékaři zúčastnili XXXI. Výročního sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP, který se konal v Hradci Králové. Vyslechli si mnoho přednášek zaměřených na různá témata očního lékařství včetně zajímavých kazuistik z praxe a taktéž měli možnost ze zúčastnit mnoha tematických kurzů. Jedním z často diskutovaných témat letošního roku byly zejména zkušenosti s novými typy nitroočních čoček EDOF.